Ochrona

Witamy po feriach i przypominamy o opłacie za ochronę na drugi semestr.

Ochrona – 75 zł ZA SEMESTR – wpłata na konto Rady Rodziców,
w tytule przelewu proszę podać: imię i nazwisko dziecka, klasę, ochrona

Numer konta PKO Bank Polski: 15 1020 5402 0000 0002 0382 9835

Opłaty

W roku szkolnym 2019/2020 prosimy o wniesienie następujących opłat:

  • Ubezpieczenie – 49 zł – płatne do końca września – sposób płatności ustala wychowawca na pierwszym zebraniu
  • Ochrona – 75 zł ZA SEMESTR – wpłata na konto Rady Rodziców,
    w tytule przelewu proszę podać: imię i nazwisko dziecka, klasę, ochrona
  • Fundusz Rady Rodziców – 60 zł ZA ROK, drugie dziecko 40 zł, trzecie zwolnione – wpłata na konto Rady Rodziców,
    w tytule przelewu proszę podać imię i nazwisko dziecka, klasę, RR

Numer konta PKO Bank Polski: 15 1020 5402 0000 0002 0382 9835

post